Mga ka-Angkla, register muna tayo!

Ka-Angkla, upang makita ang iba’t ibang mga benepisyo mula┬ása ANGKLA Party-List, kinakailangan pong magregister muna tayo. Para magregister, maaari mong iklik ang icon na REGISTER┬ása ating homepage. Maraming salamat, ka-ANGKLA!