Magpadala ng inyong mga pictures at kuwento sa ANGKLA!

Ka-Angklang marino, batid namin ang saya at hirap na kaakibat ng inyong paglalayag sa karagatan upang masiguro na maihahatid sa iba’t ibang sulok ng mundo ang ating mga pang-araw-araw na pangailangan. Bilang pagkilala sa inyong kadakilaan at kasipagan, inaanyayahan namin kayo na magbahagi sa ating Facebook page ng inyong mga pictures at karanasan upang magsilbing inspirasyon sa ating lahat.

Maaari ninyong ipadala ang inyong mga retrato at/o kuwento sa angklasec@gmail.com o sa mismong Facebook page natin gamit ang Facebook messenger. Karangalan naming ibahagi ang inyong mga retratong makapaghahatid saya at inspirasyon sa lahat ng ating mga Ka-Angkla!

Comments are closed.